Verwijzers

U kunt patiënten verwijzen via deze directe link:

Kies:
– medisch specialistische zorg
– interne geneeskunde
– obesitas
– zoek op: ‘healthy’, ‘obesitas’ of ‘overgewicht’

Inclusiecriteria:
BMI ≥30
Leeftijd ≥18 jr

Voeg medische gegevens toe:
Lab-uitslagen (indien beschikbaar): eGFR, TSH (FT4), glucose, lipiden, gamma-GT, CRP en lipase
Bloeddruk
Familieanamnese wat betreft HVZ en DM2
Lever-, galsteenlijden, buikoperaties

Aanwijzingen: De behandeling – inclusief medicatie – wordt niet vergoed. Mysimba wordt onder strikte voorwaarden gedeeltelijk vergoed.

Aanwijzingen voor uw patiënt:
Geef uw patiënt ter informatie deze link: www.healthyweightclinics.com
De eerste afspraak (1 uur) op één van de locaties (Amsterdam, Hilversum, Leiderdorp of Wormerveer) wordt gemaakt na verwerking van intakeformulier en uitslagen van bloedonderzoek.
Follow-up consulten: 1x per maand.